DonerenPetitieShop
Reddingsactie VIER VOETERS

over stichting vier voeters 

Meer humaniteit tegenover dieren

19.6.2020

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Wij bieden dieren een tweede kans in het leven

Stichting VIER VOETERS is een internationale dierenwelzijnsorganisatie (wereldwijd bekend als FOUR PAWS) die zich inzet om mensen aan te moedigen dieren met respect, empathie en begrip te behandelen. Sinds 1988 zet VIER VOETERS zich in voor wilde dieren, landbouwdieren, huisdieren en zwerfdieren die onder directe invloed van mensen staan.

Met onze wereldwijd gevestigde kantoren werken wij aan duurzame verbeteringen op politiek, sociaal en economisch niveau. Ons werk is gebaseerd op wetenschappelijke expertise, onderzoek en intensieve nationale en internationale lobbyactiviteiten. Dankzij onze campagnes en educatieve activiteiten vergroten wij het bewustzijn omtrent dierenleed en geven we dieren een stem. In onze eigen reservaten en opvangcentra geven we geredde dieren een tweede kans in het leven.  

VIER VOETERS heeft een probleemoplossende aanpak en biedt dieren in nood snelle en directe hulp. Ons doel is om veranderingen in de politiek, de samenleving en de economie tot stand te brengen die dieren ten goede zullen komen - door middel van projecten, campagnes en educatie. 

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

wij helpen dieren

  • In onze eigen BERENWOUDEN in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije, Oekraïne, Kosovo en Vietnam krijgen beren die misbruikt, mishandeld, verwaarloosd of verminkt werden een tweede kans in het leven in een natuurlijke leefomgeving. Hier kunnen ze eindelijk een beerwaardig leven leiden. 
  • Grote katachtigen in gevangenschap lijden vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ons reservaat LIONSROCK Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika biedt meer dan 100 leeuwen, tijgers, luipaarden en andere diersoorten een veilig en beschermd leven op uitgestrekte grasvlaktes onder de Afrikaanse zon. Ook hebben we kleinere opvangcentra voor grote katachtigen: FELIDA Big Cat Centre in Nederland en TIERART Big Cat Centre in Duitsland. In samenwerking met Princess Alia Foundation beheren we ook een reservaat in Jordanië voor grote katachtigen, beren en andere wilde dieren. 
  • In veel landen zijn zwerfhonden en -katten onderdeel van het straatbeeld. Dankzij onze grootschalige castratieprojecten in Oost-Europa en Zuidoost-Azië worden de populaties op duurzame en diervriendelijke wijze verkleind. Daarbij zorgen we voor gewonde en zieke dieren en zetten we ons in Zuidoost-Azië in om de brute handel in honden- en kattenvlees te beëindigen. 
  • We bieden noodhulp aan dieren in gebieden die getroffen zijn door (natuur)rampen en redden dieren uit oorlogs- en conflictgebieden. 

CAMPAGNES EN EDUCATIE 

  • VIER VOETERS-campagnes onthullen misbruik bij het houden van dieren en laten diervriendelijke alternatieven zien.
  • VIER VOETERS informeert over dierenwelzijnskwesties en eist diervriendelijke leefomstandigheden voor landbouw- en huisdieren, evenals een verbod op het houden van wilde dieren in privébezit en circussen.
  • VIER VOETERS is een contactpunt voor de media, consumenten en vertegenwoordigers van de politiek en de economie.
  • VIER VOETERS opereert onafhankelijk van regeringen, politieke partijen en economische belangengroepen.

Onze missie en visie 

Onze visie: een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip.

Onze missie: VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe menselijke invloed staan, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt.

- We creëren duurzame oplossingen voor dieren in nood; 
- We raken de harten van mensen en veranderen daardoor consumentengedrag;
- We zetten ons in voor wetswijzigingen ten behoeve van dierenwelzijn;
- We gaan samenwerkingsverbanden aan. 

Steun ons werk voor dierenwelzijn! 

VIER VOETERS krijgt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van de steun van dierenvrienden

DONEER

Zoek